رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 8 بهمن 1399 - 08:15
  • کد خبر : ۲۲۰۹
  • مشاهده :  167 بازدید
  • چاپ خبر : چه خواهد شد؟

چه خواهد شد؟

در هر جامعه نیازهای اولیه وجود داشته که وظیفه و الزام حکوتها بوده و از زمان تاسسی جامعه بشری و حکومتها تا کنون وجود داشته و در زمان اسلام این وظایف تبیین بهتری شده است ازجمله وظایف حکومتها ایجاد آزادی و امنیت و عدالت و برقراری نظم و امکان امرار معاش و بوده است .حکومتها […]

در هر جامعه نیازهای اولیه وجود داشته که وظیفه و الزام حکوتها بوده و از زمان تاسسی جامعه بشری و حکومتها تا کنون وجود داشته و در زمان اسلام این وظایف تبیین بهتری شده است ازجمله وظایف حکومتها ایجاد آزادی و امنیت و عدالت و برقراری نظم و امکان امرار معاش و بوده است .حکومتها از وطایف ابتدایی و اویه شان تامین امنیت جامعه بوده و هست و تامین این الزام ابتدایی به معنای اتمام وظایف حکومت نبوده و نیست و یکی از بزرگترین وظایف حکومتها در زمینه امرار معاش افراد جامعه و رونق اقتصادی است و از الزامات رونق اقتصادی بودن ، شفاف بودن و پیش بینی پذیر بودن آینده است و متاسفانه در حال حاضر ایران، وضعیت آینده بسیار بسیار مبهم بوده و لذا سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی با ریسک پذیری بسیار بسیار بالاست و هیچکس از افراد جامعه (بجز تعدای خاص) نمی دانند که در آینده کشور به سمت مذاکره یا جنگ یا همین حالت باقی می ماند و باقی ماندن این حالت که در آن هستیم چقدر برای جامعه قابل پذیرش می باشد؟؟!! و جامعه این وضعیت را همینگونه تحمل می کند ؟؟

اخبار مرتبط
"