رفتن به بالا
  • دوشنبه - 14 تیر 1400 - 04:29
  • کد خبر : ۲۲۱۸
  • مشاهده :  51 بازدید
  • چاپ خبر : فتنه و آفت واقعی چیست؟

فتنه و آفت واقعی چیست؟

در همه دوران و همه کشورها و همه فرهنگها، موردی که موجب پیشرفت و موتور محرک بوده است ، آرمان طلبی افراد جامعه یا در قشر جوانان و نخبگان بوده است و راضی به اصلاح تدریجی نبوده اند و سعی نموده اند که کمال طلبی نموده و همین موتور محرک بوده است.متاسفانه در حال حاضر […]

در همه دوران و همه کشورها و همه فرهنگها، موردی که موجب پیشرفت و موتور محرک بوده است ، آرمان طلبی افراد جامعه یا در قشر جوانان و نخبگان بوده است و راضی به اصلاح تدریجی نبوده اند و سعی نموده اند که کمال طلبی نموده و همین موتور محرک بوده است.
متاسفانه در حال حاضر بزرگترین آفت و فتنه کشور آن است که که آرمان طلبان و کمال طلبان حال حاضر ایران به کم قانع بوده و حرکت تدریجی را انتخاب نموده و طلب می نمایند که موجب بروز این وضعیت در جامعه شده است بطور مثال آنها می گویند با توجه به حجم فراوان مشکلات باید آنها را اولویت بندی و حل نمود و همین شده است که چندین سال است که اغلب مشکلات باقیست و شدیذتر هم شده است و حتی در تعیین اولویت بندی نیز در اشتباه محض هستند
دیدگاه باید آن باشد که تمام مشکلات مهم هستند و باید حل شوند و نگاه درست آن است که آنرا بخش بندی و اولویت بندی نموده و بر اساس اولویت ، نیروها و بودجه بیشتر گذاشت نه آنکه کلا حل مشکل را به آینده محول کرد مثال بزنم از یک خاطره
به یکی از عالیترین مقامات یک سازمان بزگ نیمه دولتی گفتم که فلان مشکل هست و او گفت این مشکل با پرداخت شیرینی به کترمد سطح پایین راحتتر حل میشه تا من دستور دهم در واقع این مدیر هم همین دیدگاه اولویت بندی را داشت که در تمام مقامات هست و در حالیکه اینگونه مسایل و رشوه منجر به فساد شده است و حتی در تعیین اولویت بندی هم دچار ایراد هستند و حل رشوه و فساد از اولویتهاست و حتی از توسعه نیز مهمتر است.
به هر حال آرمان گرایی و کمال طلبی را در بین جوانان و قشر نخبه می بایست احیا شود تا منجر به حرکت جامعه شود

اخبار مرتبط
"